Send to a friend Drukuj
Wstecz

Zrównoważone i długotrwałe zarządzanie lasami

„Wytwórnie papieru Canson posiadają certyfikat dotyczący zrównoważonego zarządzania lasami.”

 

Dlaczego lasy są certyfikowane w celu zrównoważonego zarządzania?

Lasy są wystawione na wiele działań atmosferycznych, ekologicznych, antropologicznych, społecznych oraz ekonomicznych. Ochrona lasów obejmuje zarządzanie skoncentrowane na różnych podmiotach. Tym samym certyfikacja dla zrównoważonego zarządzania umożliwia zapewnienie przyszłym generacjom różnorodności biologicznej, odnowienie lasów, zapobieganie katastrofom naturalnym, ochronę ważnych siedlisk oraz redukcję negatywnych zjawisk związanych z eksploatacją lasów. Certyfikowane lasy muszą odpowiadają funkcjom ekonomicznym, ekologicznym oraz społecznym bez szkody dla innych ekosystemów.
Papier wytwarzany przez papiernie Canson jest certyfikowany w celu identyfikacji pochodzenia włókien drewna pochodzących z lasów nie budzących kontrowersji.

Ewolucja światowego zalesienia w latach 1980-2000 według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO): Global Forest Resources Assessment.

 

Jaka jest pewność pochodzenia drewna?

Drewno przechodzi przez wiele procesów, firm i osób, zanim trafi do ostatecznego odbiorcy. Łańcuch produkcji papieru i jego dystrybucji jest długi i złożony. Koniecznością jest więc kwestia przekazywania informacji podczas całego łańcucha. Dlatego też każde jego ogniwo jest zaangażowane w certyfikację, aby zachować możliwość identyfikacji pochodzenia drewna. Canson posiada certyfikat FSC.

 

Skąd pochodzi drewno użyte do produkcji teczki do przechowywania papieru do rysunków?

Masa papierowa Canson pochodzi w 70% ze zrębu drzewostanu lasu, a 30% w wyniku ścinania.
Aby wyprodukować papier Canson, mieszamy włókna drzew iglastych oraz liściastych. Większość włókien drewna używanych do produkcji teczki do papieru rysunkowego pochodzi z Europy.

 

odkryć :

Walka ze zmianami klimatu
Ochrona wody
Od redukcji ilości śmieci po społeczne czynności proekologiczne