Send to a friend Drukuj
Wstecz

Walka ze zmianami klimatu

Wytwórnie papieru Canson są certyfikowane dzięki niskim emisjom CO2 pochodzenia kopalnego do atmosfery.

 

Czym są zmiany klimatyczne?

Chodzi o przemiany klimatu spowodowane czynnikami naturalnymi oraz powstałymi w wyniku działalności człowieka. Zmiany te są głównie wynikiem akumulacji gazów cieplarnianych w atmosferze, takich, jak CO2 metan, tlenek azotu, freony (CFC, HCFC). Obserwowane i przewidywane zjawiska obejmują ewolucję poziomu wód morskich, modyfikację systemów opadów, która pociąga za sobą wzrost liczby suszy oraz powodzi, wzmożenie występowania na danym terenie ekstremalnych warunków klimatycznych (burze, wichury, huragany oraz upały).

 

Jak walczyć ze zmianami klimatu?

Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest pierwszym etapem w walce ze zmianami klimatu i następuje głównie poprzez redukcję zużycia energii wytwarzającej CO2 oraz GES (nieodnawialna energia ze źródeł kopalnych). Dlatego też Canson przyjął koncepcję proekologiczną, która umożliwia zmniejszenie zużycia energii nieodnawialnej.
Przy produkcji papieru Canson główne emisje gazu cieplarnianego pochodzą z produkcji masy papierniczej oraz papieru, ale także, w małym udziale, z transportu. Aby zoptymalizować transport papiernie Canson produkujące papier Canson są zlokalizowane w odległości kilku kilometrów od zakładów przetwórstwa papierniczego Canson.

 

Jakie podejmujemy przedsięwzięcia w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych?

Co więcej, wybieramy takich dostawców, którzy dostarczają surowców wyprodukowanych w warunkach najlepszych dla środowiska, głównie z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Aby ograniczyć niepotrzebny transport między zakładami, stosujemy surowce pochodzące z najbliższej okolicy naszych zakładów.

Czy wiesz, że…?

CO2 jest gazem cieplarnianym mającym najmniejszą moc wpływu na globalne ocieplenie, ale emitowanym w największej ilości, przez co jego emisje są regulowane na poziomie europejskim, a wkrótce będą również regulowane na globalnie.

Kontrolujemy nasze odpady gazowe, starając się optymalizować zależność typ energii/zużycie energii , umożliwiając harmonizację jakości naszych produktów ze ścisłym uwzględnieniem naszego wpływu na środowisko. 
Philippe Noblet - Dyrektor techniczny - Zakładów Papierniczych Canson