Send to a friend Drukuj
Wstecz

Od redukcji ilości śmieci po społeczne czynności proekologiczne

Canson et l'environnement

Papeterie Canson® posiadają certyfikat niskiej produkcji odpadów na tonę sprzedanego papieru Canson.  

Niezmiernie ważne jest, aby zmniejszyć ilość odpadów produkcyjnych naszych fabryk i punktów przetwarzania. Produkcja papieru i kartonów generuje w naszych fabrykach największą ilość odpadów. Spora ilość odpadów papierowych w naszych punktach przetwarzania poddawana jest recyclingowi w naszych fabrykach.

 

Jak zmniejszyć ilość odpadów produkcyjnych?

Podczas produkcji naszych produktów staramy się zredukować do minimum emisję odpadów.

Starania te dotyczą zmniejszenia ilości zmarnowanego papieru poprzez:

Jakie cele pozwolą nam się ulepszyć w najbliższych latach?

Wyznaczamy co roku nowe cele, które mają prowadzić do zmniejszenia ilości generowanych odpadów papierowych.   

Zobowiązanie Canson®​: Od kilkudziesięciu lat przekazujemy lokalnym szkołom skrawki papieru, aby dzieci mogły uczyć się rysować, malować... Te kilka ton papieru to coroczny gest obywatelski w stronę szkół.