Send to a friend Drukuj
Wstecz

Zdrowie oraz wpływ na środowisko

Canson et l'environnement

Papier Canson nie zawiera żadnej substancji toksycznej dla środowiska

 

Co to jest rozporządzenie REACH(2)?

Wprowadzone w czerwcu 2007 roku, nowe przepisy europejskie dotyczące produktów chemicznych mają na celu lepszą ochronę zdrowia oraz środowiska. Najpóźniej do roku 2018, wszystkie gałęzie przemysłu chemicznego będą musiały dostarczyć dane dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego oraz środowiskowego odnośnie wszystkich substancji, jakie sprzedają. REACH identyfikuje substancje chemiczne budzące zastrzeżenia (SVHC wg art. 57 Rozp. Nr 1907/2006), które wymagają pozwolenia na ich produkcję oraz stosowanie.

 

Jak być pewnym, że papiery do rysunku oraz do zastosowania w sztuce nie są niebezpieczne?

Każde ogniwo łańcucha musi zadeklarować obecność lub brak substancji budzącej zastrzeżenia.
Canson działa na zasadzie ostrożności i zdecydował się wyeliminować wszystkie substancje toksyczne ze swoich papierów. Wytwórnie Canson nie używają więc żadnej substancji toksycznej lub wysoce niebezpiecznej do produkcji swoich papierów.

Dzięki ekologicznej koncepcji naszych produktów, zredukowaliśmy nasz ślad ekologiczny, głównie poprzez wyeliminowanie toksycznych dla środowiska chemicznych substancji, na przykład takich, jakie są stosowane do produkcji lakierów oraz klejów.

 

(1) Dotyczy papieru Canson produkowanego przez Papiernię Canson, której żaden produkt oznaczony jako toksyczny dla środowiska nie został dodany podczas jego produkcji.
(2) REACH (enRegistrement, Evaluation et Autorisation des substances CHimiques)

 

Zobowiązania Canson®: brak produktów toksycznych w naszych papierach jest kwestią ważną z dwóch powodów: trwałość dzieł na przestrzeni wieków oraz redukcja wpływu na środowisko. To dlatego, stosujemy rozporządzenie Reach i produkujemy zdecydowaną większość naszych papierów dla sztuk pięknych bez kwasów oraz bez wybielaczy optycznych. Nasze papiery starzeją się lepiej, ponieważ nie żółkną. Chronimy przede wszystkim środowisko naturalne, ograniczając potencjalnie niebezpieczne substancje wyrzucane przez nasze zakłady produkcyjne.