Send to a friend Drukuj
Wstecz

Obieg wody

Niezwykle czysta woda jest głównym naturalnym surowcem używanym do produkcji papieru Canson..

 

Na czym polega obieg wody?

Woda przechodzi z jednego ekosystemu do drugiego w wyniku zjawisk naturalnych, takich jak opady, ewapotranspiracja, infiltracja oraz spływanie. Duże ilości wody są składowane w oceanach oraz lodowcach, ale także w rzekach, jak również w glebie i w atmosferze.

W jaki sposób las uczestniczy w obiegu wody?

Lasy zapobiegają spływaniu wód deszczowych, tworząc infiltrację wody w gruncie do pierwszego poziomu wodonośnego. Co więcej, ulistnienie drzew uwalnia wodę w atmosferze podczas zjawiska zwanego ewapotranspiracją.

Jak przemysł papierniczy włącza się w obieg wody?

Woda jest głównym naturalnym surowcem używanym do produkcji papieru Canson®. Dlatego też młyny papiernicze znajdują się w pobliżu rzek. Papiernie Canson® używają czystej wody z rzek regionu Ardèche we Francji. Jakość wody znajdującej się w pobliżu zakładu jest niezwykle ważna. Wody w okolicy papierni Canson® są sklasyfikowane przez agencję wody jako wody pierwszej kategorii (bardzo dobrej jakości).

 

Czy wiesz, że…?

We Francji, istnieją umowy , które umożliwiają samorządom, wędkarzom, stowarzyszeniom, oraz firmom przemysłowym znaleźć odpowiednie rozwiązania techniczne i finansowe, aby ulepszyć i podnieść wartość środowisk wodnych określonego dorzecza.

Woda jest jednym z głównych wyzwań XXI wieku.

Nasze zaangażowanie na szczeblu międzynarodowym na rzecz wody nigdy nie było jeszcze tak silne i konieczne. W marcu 2012 roku we Francji, w Marsylii odbędzie się VI Światowe Forum Wody. Wydarzenie to zgromadzi wiele tysięcy podmiotów ze wszystkich kontynentów, samorządowców, ekspertów, firmy oraz organizacje pozarządowe.

Henri de Raincourt, minister stanu, minister spraw zagranicznych oraz europejskich, odpowiedzialny za współpracę międzynarodową. Dla dziennika Le Monde na LEMONDE.FR 21.01.2011.