Send to a friend Drukuj
Wstecz

Obieg węgla w przyrodzie

Węgiel jest głównym składnikiem papieru

 

Na czym polega obieg węgla w przyrodzie?

Węgla nie można zniszczyć, dlatego jego całkowita wartość na ziemi jest niezmienna. Wymiany węgla między atmosferą, biosferą (rośliny oraz zwierzęta) oraz hydrosferą (morza, oceany oraz organizmy wodne) wyrównują się w sposób naturalny. Jednakże w wyniku działalności człowieka, każdego roku do atmosfery dostaje się około 7,5 gigaton węgla, z czego połowa jest absorbowana przez organizmy roślinne. Emisje CO2 wynoszą co roku około 3,5 gigaton węgla.

 

Czym jest pochłanianie węgla?

Naturalne lub sztuczne zbiorniki węgla, które absorbują węgiel z atmosfery, przyczyniają się do obniżenia ilości atmosferycznego CO2. Największym zbiornikiem pochłaniającym węgiel są oceany, które gromadzą około 20 razy więcej węgla niż rośliny. Jednak absorpcję węgla atmosferycznego przez rośliny redukuje silna deforestacja, jako zjawisko naturalne oraz występujące w wyniku działalności człowieka, przyczyniając się tym samym do akumulacji węgla w atmosferze.

 

Jak papier przyczynia się do obiegu węgla?

Drewno zawiera 50% węgla, który absorbuje podczas swojego wzrostu dzięki mechanizmom fotosyntezy. Młode drzewa, rosnące po wycince, mają większą zdolność absorpcji niż drzewa starsze. Drewno zawiera głównie wodę, celulozę, ligninę oraz składniki mineralne.

Włókno celulozy pochodzące z drewna lub z bawełny jest głównym składnikiem papieru, który zawiera 27% węgla, do czego dochodzi jeszcze węgiel emitowany w kolejnych fazach procesu produkcji.

Czy wiesz, że…?

Rozporządzenie (UE) w sprawie drewna przeciwdziała handlowi nielegalnie pozyskanym drewnem i produktami z takiego drewna na terytorium Unii Europejskiej. Obowiązuje od 3 marca 2013 r.

„Emisje CO2 są naturalnie związane z wysokim udziałem energii kopalnej, który staraliśmy się zmniejszyć, używając naturalnego gazu zamiast zwyczajowo wykorzystywanego mazutu. Aby ograniczyć straty energetyczne, nadzorujemy proces produkcji, głównie poprzez wdrożenie planu redukcji strat ciepła. Umożliwia to ponowne użycie złoża pokładu energii jeszcze niewykorzystanej w naszym procesie.”
Pan Philippe Noblet, Dyrektor techniczny Papierni Canson