Send to a friend Drukuj
Wstecz

Wstęga Möbiusa oraz APUR

Canson et l'environnement

„Wstęga Möbiusa jest autodeklaracją oznaczającą, że produkt pochodzi z recyklingu/ nadaje się recyklingu”

 

Wstęga Möbiusa jest międzynarodowym symbole recyklingu. Wskazany na znaku procent wskazuje, że dany produkt został wyprodukowany z materiałów pochodzących z recyklingu. Brak wskazania udziału procentowego oznacza po prostu, że produkt nadaje się do recyklingu. Zastosowanie wstęgi Möbiusa nie jest kontrolowane przez żadną uznaną instytucję.

Stowarzyszenie Producentów oraz Użytkowników Papieru pochodzącego z Recyklingu nadaje znak produktom zawierającym minimum 50% odzyskanych włókien celulozowych. Używanie znaku APUR jest kontrolowane przez to stowarzyszenie.

Canson respektuje normę ISO 14021 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO: International Standard Organization), która ustanawia podstawowe zasady autodeklaracji środowiskowej produktów.

odkryć :

- PRODUKT RECYKLINGOWANY = Produkt zawierający surowce wyprodukowane na bazie materiałów odzyskanych podczas selektywnej zbiórki odpadów domowych lub przemysłowych.

- PRODUKT NADAJĄCY SIĘ DO RECYKLINGU = Produkt potencjalnie nadający się do umieszczenia w pojemnikach selektywnej zbiórki odpadów domowych do recyklingu jako surowiec w drugim cyklu życia.