Send to a friend Drukuj
Wstecz

Od redukcji ilości śmieci po społeczne czynności proekologiczne

Canson et l'environnement

Papiernie Canson są certyfikowane ze względu na ich niską produkcję śmieci – poniżej 40kg na tonę sprzedanego papieru Canson

 

Szczególnie ważna jest redukcja odpadów poprodukcyjnych w naszych zakładach. Odpady mają bardzo duży wpływ na środowisko, papier i karton reprezentują pierwszą grupę odpadów w naszych zakładach produkcyjnych osiągając ponad 600 t/rok.

 

Co zrobić, aby zmniejszyć odpady poprodukcyjne?

Podczas tworzenia naszych produktów próbujemy maksymalnie zredukować emisję odpadów u źródła ich powstania. Wysiłki skupiają się na redukcji poziomu zmarnowanego papieru, tj. na zmniejszaniu okrawków z cięcia, optymalizacji szerokości bobin. Tym samym, nasz poziom odpadów papierowych nie przekracza 4,1% sprzedanego tonażu. 

 

Co pozwoli nam polepszyć działania w zakresie ochrony środowiska w najbliższych latach?

Naszym celem jest zmniejszenie wskaźnika odpadów papierowych poniżej 3,7% tonażu sprzedawanego przez nas papieru.

„Od dziesiątków lat, lokalne szkoły korzystają z okrawków arkuszy dobrej jakości papieru. Wpływa to na zainteresowanie dzieci rysunkiem, malarstwem, akwarela… Jest to wiele ton papieru rocznie, które stanowią przedmiot społecznej odpowiedzialności ekologicznej każdego roku."
Pani Lichtenberger - Specjalista ds. jakości, Dział Środowiska - Canson