Send to a friend Drukuj
Wstecz

Informacje prawne

Company : Canson SAS
Legal Form : Société par Action Simplifiée
RCS CANSON SAS : 335 620 241
Headquarter : N°67 rue Louis et Laurent Seguin - 07104 Annonay Cedex - France
CEO : Luca PELOSIN
Publication Manager : Claire JACQUIN
Phone : 04 75 69 88 00 
Hosting : Alter Way - 1 Rue Royale, Bat D, 227 Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud - 01 41 16 34 95

 

Ochrona danych osobowych

Canson SAS zobowiązuje się do ochrony poufności informacji, które użytkownik udostępni w Internecie. Wszelkie informacje osobiste, które użytkownik przekaże w ramach dostępu do strony WWW.canson.com podlegają przepisom prawa nr 78-17 „Informatique et Libertés” z 6 stycznia 1978 r., w myśl którego użytkownik dysponuje prawem dostępu do swoich danych osobowych, zmiany oraz usunięcia ich. Może on skorzystać z tego prawa w każdym momencie wysyłając pismo na następujący adres:

Canson SAS
Site Internet Canson.com
N°67 rue Louis et Laurent Seguin
BP139
07104 Annonay Cedex - France

Warunki korzystania

Dostęp do strony www.canson.com oraz korzystanie z jej zawartości podlegają poniższym warunkom użytkowania. Poprzez wejście na stronę WWW.canson.com oraz korzystanie z jej zasobów użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń niniejsze warunki użytkowania.

Strona WWW.canson.com jest stworzona przez Canson SAS, której siedziba znajduje się pod adresem: 67 rue Louis et Laurent Seguin - BP139 - 07104 Annonay Cedex - France, Francja.

Canson SAS dokłada wszelkich starań, by zapewnić poprawność i aktualność informacji rozpowszechnionych na tej stronie, zastrzegając sobie prawo do korekty informacji w niej zawartych w każdym momencie i bez uprzedzenia. Jednakże Canson SAS nie gwarantuje, że informacje zawarte na stronie całkowicie i dokładnie wyczerpują dany temat.

W związku z powyższym Canson SAS nie ponosi odpowiedzialności:
- za niedokładne i niepełne informacje zamieszczonych na stronie;
- w przypadku szkód wynikłych z ingerencji osób postronnych, której skutkiem byłoby sfałszowanie informacji rozpowszechnianych przez tę stronę;
- oraz, ogólnie, w przypadku wszelkiego rodzaju szkód, bezpośrednich lub pośrednich, niezależnie od przyczyn lub skutków, wynikłych z posługiwania się informacjami rozpowszechnionymi na tej stronie lub z uznania ich za miarodajne.

Prawa własności intelektualnej

Z tytułu pochodzenia lub na mocy szczegółowych umów, dokumenty, marki, rysunki i modele rozpowszechnione przez tę stronę lub do których ona nawiązuje, a także te, które zostały stworzone specjalnie dla tej strony i stanowią jej część, są wyłączną własnością Canson SAS.

Canson SAS nie udziela żadnej licencji ani żadnego prawa użytkowania, wykorzystywania, rozpowszechniania tych dokumentów, rysunków, modeli i marek. Odtwarzanie całości lub części dokumentów opublikowanych na stronie jest możliwe jedynie w celu informacji, dla użytku osobistego i prywatnego, wszelkie inne użytkowanie jest wyraźnie zabronione.

Użytkownik, który prześle fotografię lub jakikolwiek inny dokument, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku w celu rozpowszechniania go za pośrednictwem strony WWW.canson.com, gwarantuje, że jest jego wyłącznym i jedynym autorem i, że te dokumenty nie naruszają, ani bezpośrednio ani pośrednio, praw osób trzecich. W ten sposób zabezpiecza on bezwarunkowo Canson SAS przed roszczeniami lub żądaniami ze strony osób trzecich, które stwierdziłyby, że są posiadaczami jakichkolwiek praw do publikowanych dokumentów.

Wszelkie przekazanie dokumentów w celu publikacji lub rozpowszechnienia na stronie WWW.canson.com jest równoważne ze zbyciem, bez wyłączności, Canson SAS, nieodpłatnie, na czas ich ważności praw autorskich i na wszystkie kraje, praw majątkowych autora. To zbycie, będące przedmiotem wyraźnej zgody autora, zawiera prawa majątkowe do odtwarzania, do przedstawiania i do adaptacji, w jakikolwiek sposób, w każdej formie, za pomocą wszelkich sposobów i na jakichkolwiek nośnikach aktualnie znanych jak i tych, które powstaną w przyszłości.

Linki

Strona www.canson.com może umieścić linki odsyłające do innych stron Web lub do innych źródeł internetowych, które nie są kontrolowane przez Canson SAS. W związku z powyższym, Canson SAS nie będzie mogła być pociągana do odpowiedzialności za udostępnienie tych stron i tych źródeł zewnętrznych i nie będzie mogła być w żaden sposób uznana za odpowiedzialną za ich zawartość, za reklamy, produkty lub usługi, ani, ogólnie, za wszelkie materiały dostępne na tych stronach lub dzięki tym stronom, lub też stronom zewnętrznym. Ponadto, Canson SAS nie będzie mogła być uznana za odpowiedzialną za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe lub związane z użyciem zawartości, dóbr lub usług dostępnych na tych stronach lub w źródłach zewnętrznych lub z uznaniem ich za miarodajne.

Pliki cookie

Strona www.canson.com przechowuje dane odwiedzającego (system operacyjny, przeglądarka, itp), odwiedzane podstrony i częstotliwość wizyt. Dane te nie zawierają żadnych informacji osobistych. Można określić warunki przechowywania lub dostepu do plików cookie. W tym celu należy (w zależności od przeglądarki):
Microsoft Internet Explorer: wybrać "Narzędzia" następnie "Opcje internetowe", "Prywatność", "zaawansowane". Zaznaczyć "Zastąp automatyczną obsługę plików cookie" i wybrać "monituj" przy "pliki cookie innych firm".
Mozilla Firefox: wybrać "Opcje"->"Opcje"->"Prywatność" i odznaczyć " Akceptuj pliki cookie"
W przypadku wątpliwości proszę odwiedzić stronę CNIL.